Optimatik Sp. z o.o.

www.optimatik.co  biuro@optimatik.co

Firma zajmuje się rozwojem usług do optymalizacji procesów w ramach logistyki wewnętrznej w zakładach przemysłowych. Jej kluczowym rozwiązaniem jest platforma Business Intelligence Optimatik BI, dzięki której klienci zyskują dostęp do aktualnych (podgląd w czasie rzeczywistym) oraz historycznych danych na temat funkcjonowania floty pojazdów w intralogistyce. Główne korzyści to: zredukowania rozmiaru floty, obniżenie kosztów wynikających z uchybień w przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa, zwiększenie wydajności zakładu.

Mobilis Robotics Sp. z o.o.

www.mobilis.io viktor.vilchinsky@gmail.com 

Twórcy urządzenia nawigacyjnego Smart Sound Beacon, dedykowanego dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Nadajnik emituje dźwięk (wyłącznie gdy osoba niewidoma posiadająca odbiornik znajduje się w zasięgu) pozwalający osobie niewidomej wykryć obiekt, niezależnie czy jest to wejście do budynku, pojazdu komunikacji publicznej czy też każdego innego dowolnego obiektu. Drugi element systemu, czyli odbiornik użytkowany przez osobę niewidomą ma na tyle niewielki rozmiar, że może zostać dołączone jako brelok do kluczy. Testowana jest również wersja w formie aplikacji do urządzeń mobilnych.
System działa na dystansie od 5 do 20 metrów, czyli odległości stanowiącej największą trudność dla osób niewidomych, dla których odnalezienie np. wejścia do budynku czy też drzwi do pojazdów komunikacji publicznej.

Aigocracy Institute

Aigocracy Institute sp. z o.o. jest startupem zorientowanym na działania z obszaru Badań i Rozwoju (R&D), doradztwa oraz implementacji najnowszych rozwiązań w dziedzinie zaawansowanej analityki biznesowej, wykorzystującej rozwiązania z obszaru Data Science, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W zespole Aigocracy znajdują się osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zróżnicowanych obszarach, takich jak biometria, wykorzystanie danych z IoT, analiza oraz prognozowanie ryzyka i anomalii, m.in. w transporcie morskim, technologiach semantycznych, profilowaniu behawioralnym, ekstrakcji danych z nieustrukturyzowanych źródeł, technologiach Big Data, algorytmach sztucznej inteligencji.

Aigocracy Institute zapewnia interdyscyplinarne oraz zindywidualizowane podejście do problemów biznesowych. Dzięki doświadczeniu pracowników AGI we współpracy z podmiotami z różnych branż, dysponują oni multidyscyplinarnym know-how i są w stanie w sposób holistyczny adresować problematykę analizy danych w zróżnicowanych zastosowaniach.

W programie akceleracji Aigocracy opracowuje narzędzie służące do ekstrakcji i integracji Open Data na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych w obszarze elektromobilności.

Indoorway Sp. z o.o.

www.indoorway.com

Indoorway przekształca dane o lokalizacji i ruchu w praktyczne informacje, które umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji w celu poprawy efektywności procesów, lepszej alokacji zasobów i ograniczenia marnotrawstwa. W ramach akceleracji rozwijany będzie system oparty na bezprzewodowych czujnikach do zdalnej lokalizacji obiektów bądź ludzi wewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach, gdzie system GPS jest niewystarczający bądź jest nieskuteczny. Innowacyjność polega na wykorzystaniu nadajników Bluetooth Low Energy oraz innych sensorów bezprzewodowych opartych o technologie UWB (Ultra Wide Band), które poprzez odbiorniki przesyłają sygnał za pośrednictwem internetu do chmury serwerowej, która na bieżąco te dane przetwarza i analizuje.

QuickerSim Automotive Sp. z o.o.

www.quickersim.com contact@quickersim.com

QuickerSim jest producentem inżynierskiego oprogramowania CFD, oraz firmą oferującą konsulting z tego zakresu. Jest również partnerem produktowym MathWorks Inc.
Firma została założona przez dwóch doktorów z Politechniki Warszawskiej w oparciu o ich doświadczenia zdobyte podczas wielu projektów badawczych i przemysłowych na całym świecie. Misją firmy jest dostarczanie wydajnego środowiska CFD oraz najlepszej jakości usług inżynierskich. Kluczowym produktem firmy jest QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB. QuickerSim dostrzegł potrzebę pojawienia się na rynku elastycznego i lekkiego środowiska do wykonywania symulacji cieplno-przepływowych. MATLAB był oczywistym wyborem ze względu na ugruntowaną pozycję wśród inżynierów. Podstawowymi zaletami MATLABA jest wzrost produktywności oraz doskonałe wsparcie użytkownika. Toolbox został rozwinięty na podstawie metody elementów skończonych. Jest to bardzo znane podejście obliczeniowe – naucza się go na niemal każdej uczelni technicznej na świecie. Jest również łatwo adaptowane do problemów z zakresu mechaniki.

Soft Cube Sp z o.o.

www.softcube.cloud tz@softcube.cloud

Firma SoftCube zajmuje się rozwojem usług do optymalizacji procesów w ramach wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania geometrycznego oraz wykorzystania metod pomiarów z użyciem urządzeń IoT. Usługa bazuje na analizie łańcucha wartości w organizacji w kontekście idei Digital Twin. Jej kluczowym rozwiązaniem jest usługa realizowana w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych metod pomiaru stanu rzeczywistego, z użyciem sensorów IoT firmy trzeciej oraz modelowanie procesu w wersji cyfrowej z użyciem wizualnych metod przedstawiania procesu, dostarczając wniosków optymalizacyjnych przed wprowadzeniem realnych zmian w organizacji. W ramach akceleracji firma chce rozwinąć swoją usługę o wykorzystanie realnych pomiarów efektywności oraz elementy modelowania z użyciem technologii geometrycznych wykorzystywanych w metodologii BIM jednak tylko w zakresie wyselekcjonowanym pozwalającym uzyskać optymalny efekty przy zachowaniu relatywnie niewielkich kosztów realizowanej usługi.

Zorgo Sp. z o.o.

krzysztof.jaros@zorgo.com.pl 

Produkt firmy to system identyfikujący parametry poruszających się pojazdów szynowych
wykorzystywanych do transportu ładunków sypkich (węglarek). System pozwala Identyfikować określone parametry wagonu w tym: numer wagonu, ładowność wagonu, masę własną (tarę).
Identyfikacja odbywa się za pomocą dedykowanych kamer dostosowanych do warunków pracy zakładu np. kamer przemysłowych lub innych rejestratorów obrazów. Obrazy zarejestrowane przez kamery przekazywane są do lokalnego serwera lub chmury obliczeniowej, a tam są poddawane analizie za pomocą oprogramowania, wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji. System ma zastąpić obecny model, w którym dane wagonów są ręcznie spisywane przez obsługę wag lub pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość bezpośrednio z pudeł pojazdów.

Res Solution Sp. z o.o.

www.ressolution.pl tz@softcube.cloud

Autorzy system Jitim mającego zadanie pomagać w oszczędzaniu i zarządzaniu energią. Składa się z 3 elementów: urządzeń – służą do wykonywania pomiarów oraz sterowania urządzeniami; panelu zarządzania – umożliwia zdalne zarządzanie systemem generowanie raportów ustawianie reguł, powiadomień itd.; chmury obliczeniowej – przetwarza i przechowuje dane które są wizualizowane w panelu.
System może być wykorzystany w fabrykach do monitorowania pracy linii produkcyjnych,
automatycznego sterowania systemem wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. W pomieszczeniach biurowych może zarządzać urządzeniami grzewczo-chłodzącymi w celu zapewnienia komfortu termicznego pracownikom oraz generowaniu oszczędności. System Jitiv w zależności od potrzeby klienta może być rozbudowany o inne urządzenia sterujące lub pomiarowe. W celu optymalizacji kosztów może zostać również zintegrowany z systemami posiadanymi przez klientów. System dzięki swoim funkcjonalnościom może pomóc w szacowaniu pełnych kosztów kosztów wytwarzanych produktów co można wykorzystać do planowania cen produktów.

Organic Disposables

www.organicdisposables.com tomasz.ciamulski@organicdisposables.com

OrganicDisposables prowadzi fundamentalne badania Proof of Principle nad nowymi materiałami kompozytowymi, które są w pełni biodegradowalne, wytwarzane w procesie przyjaznym środowiskowo oraz można je ponownie przetwarzać w cyklu zamkniętym. Rozwiązania te adresują pilne potrzeby świata w zakresie ochrony środowiska (np. eliminacja plastików do jednorazowego użytku) oraz gospodarnego zarządzania zasobami naturalnymi. Jako główną bazę naszych kompozytów stosujemy naturalne włókna celulozy.
W trakcie powyższych badań przeprowadzane są kolejne testy PoC pod konkretne
zastosowania i cechy użytkowe nowych materiałów. Jedną z potrzeb praktycznych jest nadawanie różnych właściwości powierzchniowych kompozytowi celulozowemu.

Sellizer Sp. z o.o.

www.sellizer.pl  marcin@sellizer.pl 

Rozwijane przez startup Sellizer rozwiązanie to narzędzie do automatyzacji i analityki sprzedaży, przeznaczone dla osób wysyłających oferty handlowe oraz ważne pliki biznesowe. Cechą wyróżniającą Sellizera wśród rozwiązań konkurencyjnych są najdokładniejsze statystyki ofert dostępne na rynku oraz różnorakie formy wysyłki oferty (możemy je wysłać przez wbudowany system mailingowy, ale też pobrać jako link i wysłać dowolnym medium). Główną planowaną w ramach wdrożenia z Partnerem Rywal RHC innowacją jest zbudowanie kompleksowego modułu follow-up powiązanym ze statystykami oferty, który umożliwi utworzenie podczas wysyłki serii dowolnych wiadomości, wysyłanych z adresu e-mail handlowca do potencjalnego klienta, dopóki ten nie otworzy oferty. Tym samym handlowiec wyśle ofertę, a ta sama będzie dbać o to, by odbiorca ją otworzył lub odpisał. W efekcie zaoszczędzi to średnio 50% czasu pracy handlowca na follow-upy do klientów, którzy otrzymali oferty, ale nie odpowiadają. Moduł follow-upów będzie prawdziwym novum na rynku dzięki któremu użytkownicy będą mieć możliwość budowy scenariuszy wiadomości uzależnionych od wyzwalaczy, związanych z parametrami ofert.

1000 realities

www.1000realities.pl  info@1000realities.io

Jeden z czołowych producentów zastosowania technologii immersyjnych (AR – rozszerzonej i VR – wirtualnej rzeczywistości) jako narzędzia wsparcia dla pracowników przemysłowych głównie w szkoleniu i wsparciu serwisu na odległość. Bardzo doświadczony w AR/VR zespół jak na realia polskie, zbierający nagrody na znaczących wydarzeniach np. Mobile World Congress. Zespół zrealizował już sporo wdrożeń dla znaczących firm z przemysłu. W przeciwieństwie do wielu konkurentów wyróżniają się dużą ekspertyzą popartą doświadczeniem i nastawieniem na znajdywanie usprawnień w trudnych tematach.

SENSE Monitoring

www.sense-minitoring.com contact@sense.com.pl

Firma działająca w obszarze PropTech, dostarczająca system do zarządzania ryzykami dachów płaskich. Już ponad 750 000 m2 powierzchni dachów wielkopowierzchniowych zostało wyposażonych w autorski system Sense S-One do zapobiegania przeciążeniom konstrukcji. Klientami firmy Sense Monitoring są firmy produkcyjne, logistyczne, deweloperzy powierzchni magazynowych oraz firmy
z branży retail.

Sense Monitoring jest laureatem nagrody głównej za Innowacyjny Produkt 2018 roku dla Logistyki, Transportu i Produkcji, Podczas Eurpejskiego Kongrasu Gospodarczego otrzymała tytuł Najlepszego Startupu w Kategorii Tradition&Modernity oraz została wybrana do grona finalistów konkursu Startupy
w Pałacu. Obecnie pracuje nad rozwiązaniem rejestrującym spiętrzenia wody na dachach.

Byotta

www.byotta.com info@byotta.com

Firma z Trójmiasta specjalizująca się w układach wymiany ciepła i technologiach bateryjnych. Jej zespół opracował i wybudował prototyp modułu bateryjnego z autorskim układem chłodzenia. Rozwiązanie umożliwia ładowanie baterii w zaledwie 6 minut, czyli niewiele więcej niż pojazdów spalinowych. Byotta stosuje nowatorskie podejście w projektowaniu swoich układów. Wykorzystanie termoprzewodzących materiałów kompozytowych pozwala produkować płyty chłodzące, które nie przewodzą prądu. Zmniejsza to liczbę elementów baterii oraz zwiększa jej bezpieczeństwo.
Rozwijana technologia zapewni wydłużanie życia baterii oraz jej bezpieczną prace. Celem Byotty: zwiększenie konkurencyjności pojazdów elektrycznych poprzez dbanie o odpowiednie warunki pracy ich baterii. Obecnie firma pracuje nad pełnowymiarowym układem chłodzenia dla autobusu elektrycznego.

CREATEC

www.createc.com office@createc.com.pl

CREATEC jest startupem technologicznym działającym w obszarze wysokich technologii, w tym dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Celem działalności CREATEC sp. z o.o. jest wykorzystanie doświadczenia i umiejętności członków zespołu w sposób pozwalający na przełożenie wiedzy akademickiej do postaci technologii użytecznych przemysłowo. CREATEC z powodzeniem realizuje projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane ze środków UE lub własnych – zarówno w ramach swojej działalności jak i komercyjnie, dla swoich klientów.

Wyzwaniem podjętym przez CREATEC w programie akceleracji jest opracowanie ultralekkiego materiału na bazie aluminiowej piany metalicznej, dedykowanego wykorzystaniu w pojazdach. Materiał zostanie przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, m. in. w zakresie zdolności do tłumienia hałasu, drgań oraz izolacji cieplnej wybranych podzespołów.

DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS

www.de-solutions.info contact@de-solutions.info

Technologie rozwijane przez Digital Engineering Solutions (DES) to pierwsze rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analizę obrazu (przy wykorzystaniu AI) oraz smartfony w celu usprawnienia procesów w budownictwie i zarządzaniu majątkiem (asset management). Główna idea jest niezwykle intuicyjna: należy wykonać zdjęcie lub film telefonem, wysłać go do chmury a zwrotnie otrzymuje się raport. W ten prosty sposób można np. SZYBKO wykonać pomiary, które dotychczas wymagały nakładów nawet 10krotnie większych. W 2018 roku DES podpisał porozumienie o współpracy z trzecią największą na świecie firmą inżynieryjno – konsultingową SNC Lavalin Atkins. Zaowocowało to m.in. opracowaniem przez DES pierwszej na świecie aplikacji na smartfony do diagnostyki konstrukcji, która umożliwia pomiar przemieszczeń i naprężeń. Technologia ta jest częścią zgłoszenia Atkinsa, które znalazło się w finale niezwykle prestiżowego konkursu – the British Construction Industry Awards 2019 (rozstrzygnięcie jesienią 2019). Główny ekspert DES otrzymał także indywidualną nagrodę International Association for Bridge and Structural Engineering Award 2019 za vision based monitoring (oficjalna ceremonia wręczenia nagród wrzesień 2019,
Nowy Jork).

Solhotair

www.solhotair.pl office@solhotair.pl

SOLHOTAIR pracuje nad wysokowydajnym solarnym panelem grzewczym opartym na własnej innowacyjnej technologii, umożliwiającej efektywne wytwarzanie ciepła na drodze konwersji energii słonecznej na energię cieplną w kolektorach powietrznych. Panel podgrzewa pomieszczenia użytkowe oraz dostarcza ciepło niezbędne w procesach przemysłowych. Montowany będzie na ścianach lub dachach budynków lub jako element autonomicznych suszarni solarnych do suszenia biomasy, a także zbóż, chmielu, owoców, pieczarek, ziół, kawy. Panel solarny SOLHOTAIR osiąga sprawność 83% tj. o 20% więcej niż najlepsze rozwiązania na rynku. Cechuje się najwyższym przyrostem temperatury ogrzewanego powietrza do 46 °K. Obecnie powstaje pilotażowa instalacja do ogrzewania hali przemysłowej HCP. SOLHOTAIR współpracuje z Urzędem miasta st. Warszawy w ramach platformy „Partnerstwo dla Klimatu”.

Molfar.AI Sp. z o.o.

www.molfar.ai hello@molfar.tech

Molfar.AI opracowuje autonomiczne rozwiązanie inspekcji przemysłowej służące do wykrywania i klasyfikacji usterek i wad w rurach betonowych. Wiek większości użytkowanych miejskich sieci kanalizacyjnych ma przeszło 100 lat, a co za tym idzie wymaga stałego nadzoru i wyszukiwania uszkodzeń konstrukcyjnych. Tradycyjnie wykonuje się to za pomocą kamery CCTV zamontowanej na zdalnie sterowanym pojeździe a wykwalifikowany technik analizuje wyniki na bieżąco. Ten sposób jest niezwykle powolny, kosztowny i podatny na ludzki błąd. Rozwiązanie przygotowywane przez Molfar.AI zapewnia uproszczenie tego procesu dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz specjalistycznym kamerom wizyjnym, co pozwala na zautomatyzowanie wykrywania i klasyfikowania wszelkiego rodzaju uszkodzeń konstrukcyjnych.

Fitmech Sp. z o.o.

www.fitmech.com rafal@fitmech.com

Pierwszy system-narzędzie do zdalnego i automatycznego monitoringu maszyn produkcyjnych, który może zostać wdrożony przez użytkownika. Sensor monitoruje poziomy drgań elementów maszyny, a opracowane przez Firmech algorytmy w chmurzę zamieniają te dane nawartościowe informację odnośnie wydajności i zdarzeń (np. identyfikacja przyczyn przestojów). Dane są dostępne w formie podglądu na żywo (production live preview) i raportów historycznych.
FitMech rozwiązuje problem jakim jest brak dostępu do danych produkcyjnych zarządczych. Automatyzuje również przepływ informacji pomiędzy halą produkcyjną a biurem oraz umożliwia natychmiastowy pomiar skutków podejmowanych decyzji. FitMech może być stosowany jako osobny system, albo źródło danych dla systemów nadrzędnych i równoległych (np. MES, ERP), udostępniając dane przez API. Wyjątkowo lekkie i elastyczne rozwiązanie , które być stosowane przy każdej wielkości i rodzaju produkcji.