Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi

Więcej informacji:
www.dga.pl

Akcelerator został powołany przez DGA S.A. – Spółkę z siedzibą w Poznaniu, działającą od ponad 30lat na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Pod dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra” Spółka kreuje przyszłość początkujących firm, jako doradca i inwestor oferując profesjonalne i kompleksowe usługi potwierdzone wieloletnim doświadczeniem oraz inwestuje w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Jest jednocześnie zaufanym doradcą wielu dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. DGA S.A. nieustannie poszukuje nowych wyzwań, w które angażuje się kapitałowo oraz merytorycznie.

Spółka oraz jej przedstawiciele są członkami prestiżowych organizacji i stowarzyszeń biznesowych, m.in. Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Od 2004 r. akcje DGA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest podmiotem dominującym w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej DGA. DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż. Podmioty doradcze Grupy Kapitałowej DGA oferują kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie. Kompleksowość usług w Grupie DGA oraz synergia między spółkami owocują współpracą opartą na efektywnej komunikacji oraz na fachowym podejściu do realizacji wspólnych projektów. Wymiana doświadczeń oraz szeroki zakres działań Spółek Grupy Kapitałowej DGA umożliwia skupienie wielu obszarów w jednym miejscu, gwarantując przejrzystość działań i profesjonalizm.

Poznaj nasz zespół

Joanna
Juszczyszyn – Klimek

Informacje

Koordynator programu

Wiesława
Maj

Informacje

Ekspert ds. rozliczeń

Adam
Szumilas

Informacje

Ekspert ds. promocji i marketingu

Łukasz
Klimek

Informacje

Ekspert ds. monitoringu

Dagmara
Kmieciak

Informacje

Asystent

Bartek
Janowicz

Informacje

Opiekun Startupów

Grzegorz
Maciaszek

Informacje

Opiekun Startupów

Mateusz
Szczepaniak

Informacje

Opiekun Startupów

Jarosław
Dudko

Informacje

Opiekun Startupów

Piotr
Piątek

Informacje

Opiekun Startupów

Andrzej
Głowacki

Informacje

Prezes Zarządu DGA S.A.

Anna
Szymańska

Informacje

Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

Marek
Składowski

Informacje

Mentor biznesowy

Michał
Krzywiak

Informacje

Mentor biznesowy

Krzysztof
Łuczak

Informacje

Mentor biznesowy

Zwiększymy Twoje szanse na długookresową, komercyjną współpracę z Odbiorcą Technologii – Partnerem Programu.