Pięć ścieżek akceleracji

Dowiedz się więcej o 5 ścieżkach akceleracji

Ścieżka 1.

Akceleracja start-upów z partnerem biznesowym lub publicznym (B2B/B2A) jako odbiorcą technologii (OT)

Decydując się na tę ścieżkę, start-upy otrzymują wsparcie do 400 tys. zł na profesjonalne działania prowadzące do rozwoju swojego produktu i pilotażowe wdrożenie rozwiązania u odbiorcy technologii.

Jeżeli chodzi o odbiorców technologii, nowością w tej edycji i tej ścieżce jest to, że mogą nimi być nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też małe firmy, jednostki samorządu terytorialnego i sektora publicznego.

  • Odbiorca technologii musi mieć zarejestrowaną działalność w Polsce.
  • Przed rozpoczęciem współpracy PARP musi wyrazić zgodę na udział partnera biznesowego lub publicznego jako odbiorcy technologii.
  • Odbiorca technologii wnosi wkład własny w formie finansowej. W zamian za to może przetestować rozwiązanie start-upu (który otrzymał od nas wsparcie do 400 tys. zł) i ma możliwość pierwokupu komercyjnego.

Ścieżka 2.

Akceleracja start-upów z funduszem Venture Capital (inwestorska)

Podobnie jak w ścieżce powyżej, w tym przypadku start-upy otrzymują wsparcie do 400 tys. zł na profesjonalne działania prowadzące do rozwoju swojego produktu i pilotażowe wdrożenie rozwiązania u odbiorcy technologii.

Jeżeli chodzi o odbiorcę technologii, to w wypadku tej ścieżki, jest nim Fundusz VC lub inwestor indywidualny / anioł biznesu. Zaletą dla inwestora jest minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Wnosząc wkład własny w formie finansowej, może sprawdzić rozwiązanie start-upu przed ostateczną decyzją o inwestycji.

Ścieżka 3.

Akceleracja „Go Global” – we współpracy z partnerem zagranicznym

To atrakcyjna ścieżka dla start-upów, ponieważ otrzymują wsparcie do 400 tys. zł na ekspansję zagraniczną, czyli budowanie sieci, udział w targach i innych wydarzeniach lub współpracę z zagranicznym odbiorcą technologii. Decydując się na „Go Global”, nie mogą testować za granicą tego samego produktu, który był wcześniej testowany w ramach akceleracji w Polsce.

W przypadku tej ścieżki forma wkładu własnego, który wniesie odbiorca technologii, będzie ustalona indywidualnie.

Ścieżka 4.

Akceleracja „Poland Prize” – tylko dla start-upów spoza Polski

Ta akceleracja powstała z myślą o start-upach, które chcą rozwijać swoje produkty technologiczne w Polsce i założyć tutaj działalność gospodarczą. Wsparcie w wysokości do 400 tys. zł mogą przeznaczyć zarówno na soft-landing w Polsce jak i przetestowanie rozwiązania dla odbiorcy technologii.

W przypadku tej ścieżki odbiorca technologii wnosi wkład własny w formie finansowej. W zamian za to może przetestować rozwiązanie.

Ścieżka 5.

Akceleracja sector-agnostic – bez udziału partnera biznesowego

Decydując się na tę ścieżkę, start-upy mogą otrzymać wsparcie do 200 tys. zł, czyli mniej niż w pozostałych akceleracjach. Sector-agnostic nie zakłada udziału partnera biznesowego.