Jakich rozwiązań szukamy?

Automatyzacja i robotyka

Chodzi o automatyzację i robotyzację procesów technologicznych będących częścią produkcji. Zależy nam na uwzględnieniu aktualnych oraz przyszłych trendów krajowych, europejskich i światowych związanych z procesami wytwarzania w różnych branżach przemysłowych.

Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów

Rozwiązania powinny mieć związek z innowacyjnymi technologiami wykorzystywanymi w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania oraz uwzględniać trendy na przyszłość.

Technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne

Innowacja musi wpisywać się w problematykę technologii prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub istotnego udoskonalenia już istniejących.

Inteligentne sieci w infrastrukturach

  • Inteligentne miasta (ang. smart cities).
  • Inteligentne domy i budynki (ang. smart homes).
  • Inteligentne fabryki (ang. smart factories) oraz inteligentne przedsiębiorstwa.
  • Inteligentne systemy transportowe (ang. smart/intelligent transportation systems).
  • Inteligentne pojazdy (ang. smart vehicles).
  • Inteligentne sieci przesyłowe, takie jak elektryczna, ciepłownicza, paliwowa, wodna, kanalizacyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna
    (w tym inteligentne systemy zarządzania sieciami).

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Innowacje powinny wpisywać się w te założenia.