Joanna Juszyczyszyn –Klimek

Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami – KOORDYNATOR PROGRAMU

Kierownik projektu „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II”. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo od 2003 r. związana z firmą DGA S.A., obecnie jest Dyrektorem Departamentu Zarządzania Projektami. Uczestniczyła w przygotowaniu i koordynacji kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Od 2014 roku pełni również funkcję Wiceprezesa Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra. W sposób innowacyjny i  skuteczny łączy doświadczenie społeczne i biznesowe poprzez tworzenie inicjatyw dotyczących współpracy biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Szczególnie bliskie są jej projekty „inne”, nietuzinkowe, niejednokrotnie stanowiące pilotaże lub innowacje na skalę kraju. W ramach realizowanych przez DGA S.A. procesów inkubacyjnych i akceleracyjnych uczestniczy jako ekspert w ocenie innowacyjnych pomysłów i produktów. Pełniła funkcję Kierownika z sukcesem zakończonego projektu akceleracyjnego w ramach pilotażu ScaleUP (edycja I INDUSTRYLAB).

Button Text

Wiesława Maj

EKSPERT DS. ROZLICZEŃ

Jest najbardziej doświadczonym ekspertem w rozliczaniu finansowania zewnętrznego w DGA S.A. W AIP IndustryLab zajmuje się rozliczaniem grantów oraz weryfikacją dokumentacji rozliczeniowej startupów. W bieżącej pracy prowadzi konsultacje z zespołem  projektu w zakresie budżetu przedsięwzięcia. Wiesława rozliczała projekty o łącznej wartości ponad 100 000 000 pln.

Adam Szumilas

EKSPERT DS. PROMOCJI I MARKETINGU

Adam przygotowuje i przeprowadza  zaplanowane w programie działania promocyjne, przygotowuje kampanie rekrutacyjne  oraz dba o wizualizację projektu, w tym odpowiednią promocję naszych Partnerów. Adam ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym związane z działaniami promocyjnymi i marketingiem: działania PR związane z poszukiwaniem klientów. Odpowiedzialność za budżety promocyjne , harmonogramy realizacji są jego domeną w codziennej pracy.

Łukasz Klimek

EKSPERT DS. MONITORINGU

W AIP IndustryLab odpowiada za monitorowanie działalności startupów pod względem finansowym i merytorycznym w trakcie akceleracji i postakceleracji. Reprezentuje Akcelerator w trakcie wydarzeń, konferencji, spotkań, warsztatów. Jego doświadczenie obejmuje koordynowanie projektów grantowych, w tym dotyczących akceleracji – łączących potrzeby korporacji z potencjałem startupów . Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie finansowania projektów, doradztwa biznesowego, akceleracji i inkubacji. Twórca i koordynator kilkudziesięciu projektów doradczo-szkoleniowych.  Ma ponad 15 lat doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na projekty doradcze, szkoleniowe dla firm i innych podmiotów.

Dagmara Kmieciak

ASYSTENT

W AIP IndustryLab zajmuje się organizacją logistycznego zaplecza i biura, wsparciem zespołu zarządzającego w zadaniach operacyjnych. Prowadzi działania wspierające promocję, informację, rekrutację, współpraca ze startupami. Dagmara organizuje codzienną współpracę ze startupami . W tym zakresie nadzoruje działania Akceleratora na terenie całej Polski.

Bartek Janowicz

Koordynator Opiekunów Startupów

Opiekun Startupów Doradztwo w ramach programu akceleracyjnego dla uczestników programu.
Założyciel firmy PROINNOVATE – rozwijającej podejście startupowe i kulturę zwinności w korporacjach. Ambasador Lean Startup na Polskę oraz doświadczony ekspert w tej metodyce.

Bartek nadzorował także program akceleracji Warsaw Booster oraz doradza firmom w innych programach: Mazovian Startup oraz Inkubatorze Innowacji Społecznych – Inkubator Wielkich Jutra.

Bartek ma także kilkunastoletnie doświadczenie jako menedżer i ekspert ds. rozwoju organizacji, menedżerów i zespołów w międzynarodowych korporacjach wyróżniających się wysokim poziomem innowacyjności (np. ING Bank Śląski, General Electric). Dodatkowo od ponad 20 lat profesjonalnym facylitatorem pracy zespołowej oraz wykładowcą Lean Startup i Corporate Innovation na studiach podyplomowych „Przywództwo w innowacjach” na SGH oraz na Chartered Institute of Marketing.

Obszary doradcze i mentoringowe:

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy
 • Lean Startup – redukcja ryzyka klientowskiego i rynkowego poprzez eksperymentowanie
 • Doradztwo przywódcze oraz związane z prowadzeniem zespołu ludzi
 • Wprowadzanie kultury organizacyjnej opartej na zwinności
 • Przygotowywanie prezentacji inwestycyjnych
 • Współpraca na linii startup – korporacja

Grzegorz Maciaszek

Opiekun Startupów Doradztwo w ramach programu akceleracyjnego dla uczestników programu.

Menedżer z 16 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w firmach polskich i międzynarodowych. W swojej pracy skupia się na praktycznej stronie wdrażania innowacji i rozwoju innowacyjności w organizacjach.

Grzegorz wspiera także startupy w programach Industry Lab, Warsaw Booster, Mazovian Startup. Prowadzi projekty komercjalizowania i dalszego rozwoju startupów. Pełni rolę menedżera inwestycyjnego w funduszu typu BRIdge Alfa.

Ekspert i doradca w zakresie psychologii biznesu, strategii marketingowych i sprzedażowych, standardów sprzedaży i obsługi klienta, Service Design oraz metod: La Salle Matrix Thinking i Design Thinking, Business Model Canvas, Lean Start-up i SCRUM.

Obszary doradcze i mentoringowe:

 • Zarządzanie operacyjne w startupie
 • Wprowadzanie metodyk zwinnych w firmie
 • Tworzenie strategii rozwoju firmy
 • Przygotowywanie prezentacji inwestycyjnych
 • Skalowanie i komercjalizacja w startupie

Mateusz Szczepaniak

Opiekun Startupów Doradztwo w ramach programu akceleracyjnego dla uczestników programu.

Pasjonat technologii, zwolennik podejścia analityczno-przedsiębiorczego w rozwoju młodych firm. Na codzień pracuje w funduszu VC wspierając w rozwoju spółki z portfolio inwestycyjnego oraz w firmie technologicznej pełniąc rolę Head of operations. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, analityki i przygotowywania projektów inwestycyjnych do pozyskania finansowania.

Obszary doradcze:

 • Modelowanie finansowe
 • Controlling finansowy
 • Business Intelligence
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Relacje inwestorskie

Jarosław Dudko

Opiekun Startupów Doradztwo w ramach programu akceleracyjnego dla uczestników programu.

Jarek jest doświadczonym maklerem z zapleczem w matematyce stosowanej. Doradza przedsiębiorcom jak skutecznie zabiegać o inwestorów, zwłaszcza tych działających w obszarze technologii. Współpracuje także z różnymi programami akceleracji: Huge Thing, Warsaw Booster oraz Mazovian Startup. Ma szeroką sieć kontaktów w kraju i zagranicą, przez którą łączy ludzi o podobnych pasjach. Pracuje nad doktoratem z finansów, a międzyczasie chętnie grywa w siatkówkę, biega i morsuje.

Obszary doradcze i mentoringowe:

 • Tworzenie, rozwijanie i wspieranie prezentacji historii inwestycyjnej;
 • Pośredniczenie w zdobyciu finansowania, m.in. od zaangażowanych aniołów biznesu i funduszy VC;
 • Doradztwo w zakresie networkingu, PR i mediów społecznościowych.

Piotr Piątek

Opiekun Startupów Doradztwo w ramach programu akceleracyjnego dla uczestników programu.

Magister Zarządzania w obszarze Hotelarstwa i Gastronomii na WSPiA w Poznaniu. Mentor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Poprzednio zarządzał odziałem Business Link Poznań. Zainteresowany obszarami nowych technologii w każdej dziedzinie. Autor publikacji, wystąpień, oraz twórca modeli biznesowych. firm. Od 2008 roku aktywny uczestnik wielu start-up’ów i projektów, m.in. kampanię społeczną: „Nie robię Tego za darmo”. Uczestniczył w tworzeniu wyrobu medycznego klasy In Vitro, biodegradowalnej popielniczki, projektu „Portal Naukowca” (ewaluacja i monitoring), projektu dla dzieci w wieku szkolnym „Cztery Pory Roku”, projektu studenckiego „Pierwszy Krok” . Obecnie współtworzy rozwiązania z dziedziny telemedycyny i farmacji. Współtwórca urządzenia iVAC. Project Manager w firmie Medigent.