PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL W FORMULARZUPrzedstaw sylwetki wszystkich osób pracujących nad rozwiązaniem (ich role, specjalizacje, zdobytą wiedzę i doświadczenia, w tym doświadczenie w pracy z dużymi/średnimi firmami)


- Opisz na czym polega Wasz produkt / usługa
- Wyjaśnij na czym polega innowacyjność rozwiązania


Opisz aktualny stopień zaangażowania prac nad produktem/usługą poprzez określenie poziomu gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) * Opis poziomów TRL znajdziesz tu: http://bit.ly/TRL_pl


Opisz w jakie obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji rozwiązanie się wpisuje * Aktualny spis KIS znajdziesz tu: AKTUALNY SPIS KIS


- Wskaż kto jest klientem rozwiązania oraz na jakiego rodzaju problemy klientów Wasze rozwiązanie odpowiada.
- W jaki sposób potencjalni klienci obecnie rozwiązują problem?


Opisz jakie są dostępne na rynku konkurencyjne rozwiązania i na czym polega przewaga konkurencyjna proponowanego przez Was rozwiązania


Opisz jak duża jest grupa potencjalnych klientów, jaki jest poziom ich dostępności, jakie są trendy rynkowe, jaka jest skala wzrostu

14. Partner dla rozwiązania spośród Odbiorców Technologii
Każdy z Odbiorców Technologii działający w programie IndustryLab zapozna się z Waszym zgłoszeniem. Zaznacz jednakże dla którego kluczowego Partnera dedykujesz swoje rozwiązanie lub z którym chciałbyś współpracować w trakcie akceleracji (można zaznaczyć nie więcej niż dwóch preferowanych OT). Jeżeli znasz inne średnie lub duże przedsiębiorstwo, które może być zainteresowane Twoim pomysłem lub też chciałbyś z nim współpracować w ramach programu, to podaj jego pełną nazwę.
Opisz jakie korzyści Partner może osiągnąć dzięki współpracy z Tobą, przedstaw wizję współpracy z Partnerem i na jakie warunki i zasady współpracy z Partnerem jesteś otwarty


- Oszacuj koszt docelowego produktu/usługi i określ główne kategorie kosztów
- Opisz model przychodowy - w jaki sposób startup zamierza uzyskiwać przychód i jakiej wielkości
- Oszacuj czas niezbędny do osiągnięcia zysku


Wskaż czy zgłaszane rozwiązanie posiada ograniczenia (np. ustawowe, organizacyjne, własnościowe, technologiczne, rynkowe, itp.) oraz ryzyka w rozwoju rozwiązania


Opisz potrzebne wsparcie finansowe i doradcze w trakcie akceleracji