Jakich rozwiązań szukamy? alt

Inspiring customers & supporting through experience

Obszar

Automatyzacja i robotyka

Chodzi o automatyzację i robotyzację procesów technologicznych będących częścią produkcji. Zależy nam na uwzględnieniu aktualnych oraz przyszłych trendów krajowych, europejskich i światowych związanych z procesami wytwarzania w różnych branżach przemysłowych.

Obszar

Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów

Rozwiązania powinny mieć związek z innowacyjnymi technologiami wykorzystywanymi w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania oraz uwzględniać trendy na przyszłość.

Obszar

Technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne

Innowacja musi wpisywać się w problematykę technologii prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub istotnego udoskonalenia już istniejących.

Obszar

Inteligentne sieci w infrastrukturach:

  • inteligentne miasta (ang. smart cities),
  • inteligentne domy i budynki (ang. smart homes),
  • inteligentne fabryki (ang. smart factories) oraz inteligentne przedsiębiorstwa,
  • inteligentne systemy transportowe (ang. smart/inteligent transportation systems),
  • inteligentne pojazdy (ang. smart vehicles),
  • inteligentne sieci przesyłowe, takie jak elektryczna, ciepłownicza, paliwowa, wodna, kanalizacyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna (w tym inteligentne systemy zarządzania sieciami).

Obszar

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Innowacje powinny wpisywać się w te założenia.