Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka (od 2016 – doradcy restrukturyzacyjnego). Swoje kompetencje poszerzał również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995, jest również jej założycielem. Przez 25 lat działalności DGA zrealizował setki projektów doradczych, m.in. w zakresie wytyczania strategii przedsiębiorstw, prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, procesów M&A, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wycen oraz wiele projektów szkoleniowo – doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Dziekanem Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Anna Szymańska

Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju. W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych. Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.

Marek Składowski

Mentor biznesowy

Mentor biznesowy – w obszarze merytorycznym budowanie strategii firmy :

 • budowanie strategii firmy w ujęciu średnio i  długoterminowym-wizja, misja i cele firmy.
 • doskonalenie jakości pracy zespołu, poprawa wewnętrznych relacji i komunikacji.
 • projektowanie  produktu/usługi firmy w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb klientów i rynku.
 • strategie rynkowe i plany sprzedaży dla danych produktów/usług.
 • budowa  założeń systemu sprzedaży.
 • definiowanie niezbędnych  narzędzi i standardów  sprzedażowych.

Marek Składowski jest absolwentem Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego atutem jest ponad 25 letnie doświadczenie na wyższych stanowiskach menedżerskich w firmach polskich i zagranicznych. Sukcesy zawodowe w takich obszarach jak budowa i zarządzanie strukturami handlowymi, kierowanie polityką personalną, przeprowadzanie projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacja procesów biznesowych, produkcyjnych i kosztów. Posiada formalne kompetencje jako menedżer projektów i Coach, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceny budowy strategii rozwoju firm, oceny biznes planów i wdrażania projektów innowacyjnych. Obecnie pracuje jako doradca, konsultant i trener biznesu.

Michał Krzywiak

Mentor biznesowy

Mentor biznesowy – w obszarze merytorycznym ekspansja i rozwój produktów/ usług z uwzględnieniem rynków zagranicznych:

 • badania rynków zagranicznych pod kątem towarów i usług oferowanych przez startupy
 • audyt eksportowy – ocena potencjału eksportowego startupu
 • wprowadzanie produktów (towarów lub usług) na rynki zagraniczne
 • kreowanie wizerunku firmy w kraju i za granicą w tym marketing w handlu zagranicznym
 • prowadzenie rozmów i negocjacji międzynarodowych
 • organizacja misji i stoisk wystawienniczo-promocyjnych
 • definiowanie przewagi konkurencyjnej startupu i jego produktów na rynkach docelowych
 • przygotowywanie raportów eksportowych

Architekt biznesu specjalizujący się w budowaniu oraz zarządzaniu projektami eksportowymi online. Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przez dwa lata organizował sprzedaż online w Chinach dla hongkońskiego producenta biżuterii. Obecnie właściciel EnterChina – agencji interaktywnej oferującej kompleksowe rozwiązania Internetowe dające polskim firmom możliwość promocji w Chinach. Tworzy strategie wejścia online na rynki zagraniczne, w tym na rynek chiński. Ponadto jako architekt biznesu projektuje, organizuje i nadzoruje startupy tech e-commerce.

Krzysztof Łuczak

Mentor biznesowy

Mentor biznesowy – w obszarze merytorycznym  doradztwo analityczno –finansowe/inwestycje:

 • pozyskanie finansowania na działalność startupu
 • dobór optymalnej metody wyceny i jej przeprowadzenie
 • zarządzanie kosztami i bieżącą płynnością finansową
 • optymalizacja sytuacji ekonomicznej firmy
 • projektowanie inwestycji i ścieżki rozwoju
 • decyzje operacyjne i strategiczne, wpływające na finanse firmy
 • prowadzenie rozmów i negocjacje z inwestorami
Krzysztof jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od 6 lat związany z nowymi technologiami, w tym Internetem rzeczy i aplikacjami mobilnymi. Posiada bogate doświadczenie w rozwoju i monetyzacji rozwiązań mobilnych. Współzałożyciel grupy Qpony.pl, właściciela aplikacji mobilnych Blix, Qpony, Zdrowe Zakupy. Członek zarządu w spółce Proxi.cloud dostarczającej platformę do usług opartych na lokalizacji i Internetu Rzeczy. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prywatnie pasjonat triathlonu i narciarstwa.