Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II

gwarantuje rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów.

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II to akcelerator powstały w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne ,Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przy współpracy firm DGA S.A. z Odbiorcami Technologii – dużymi przedsiębiorstwami : H. Cegielski-Poznań S.A. , Solaris Bus & Coach S.A., ROSOMAK S.A., H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Do projektu zapraszamy startupy z terenu całego kraju, które mają do zaproponowania jednemu z Odbiorców Technologii, innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw Odbiorców Technologii . W sferze zainteresowań współpracujących z AIP INDUSTRYLAB II znajdują się m.in.: BIOGOSPODARKA ,SMART CITY ,PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY .

Podczas 6 miesięcznej akceleracji zakwalifikowane do programu zespoły będą pracować nad weryfikacją hipotez biznesowych, finansami oraz dostosowaniem produktu do potrzeb dużych przedsiębiorstw.

Twórcy otrzymują wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne oraz finansowe w wysokości średnio 200 000 zł przeznaczone na rozwój swoich rozwiązań.

Nad całością programu będą czuwać przedstawiciele Akceleratora, specjalnie powołane zespoły eksperckie u każdego z Odbiorców Technologii  oraz konsultanci zewnętrzni.

KOORDYNATOR AKCELERACJI

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna.

Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej informacji: www.dga.pl

PARTNERZY PROGRAMU

CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (HCP) – dostawca konstrukcji stalowych, dmuchaw, części do silników dla klientów z sektorów: energetyki, transportu kolejowego, gazu i petrochemii, produkcji specjalnej i inżynierii środowiska

Więcej informacji: www.hcp.com.pl

ROSOMAK S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (ROSOMAK)
produkcja sprzętu wojskowego

Więcej informacji:  www.rosomaksa.pl

SOLARIS BUS & COACH S.A. z siedzibą w Owińskach  (SOLARIS)
produkcja pojazdów komunikacji publicznej.

Więcej informacji: www.solarisbus.com/pl

H.CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (FPS)
producent pojazdów szynowych

Więcej informacji:  www.fpspoznan.pl

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI