Formularz2019-02-08T12:34:17+00:00

PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL W FORMULARZU
(maksymalna ilość znaków w każdym polu - 4000)


Przedstaw sylwetki wszystkich osób pracujących nad rozwiązaniem (ich role, specjalizacje, zdobytą wiedzę i doświadczenia, w tym doświadczenia w pracy z dużymi/średnimi firmami)


- Opisz na czym polega Twój produkt / usługa
- Wyjaśnij na czym polega innowacyjność rozwiązania


Opisz aktualny stopień zaangażowania prac nad produktem/usługą poprzez określenie poziomu gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) * Opis poziomów TRL znajdziesz tu: http://bit.ly/TRL_pl


Opisz w jakie obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji rozwiązanie się wpisuje * Aktualny spis KIS znajdziesz tu: AKTUALNY SPIS KIS


- Wskaż kto jest potencjalnym klientem rozwiązania oraz na jakiego rodzaju problemy rozwiązanie startupu odpowiada.
- W jaki sposób potencjalni klienci obecnie rozwiązują problem?


Opisz jakie są dostępne na rynku konkurencyjne rozwiązania i na czym polega przewaga konkurencyjna proponowanego przez Ciebie rozwiązania


Opisz jak duża jest grupa potencjalnych klientów, jaki jest poziom ich dostępności, jakie są trendy rynkowe, jaka jest skala wzrostu

14. Partner dla rozwiązania spośród Odbiorców Technologii
Wskaż kluczowego Partnera i ewentualnie dodatkowych Partnerów (podaj punkty od 0 do 5 gdzie 5 oznacza najbardziej kluczowego Partnera, a kolejne niższe numery oznaczają stopniowo mniej istotnych partnerów dla Twojego startupu; „0” oznacza, że w ogóle nie jesteś zainteresowany współpracą z danym Partnerem)


Wyjaśnij jakiego rodzaju problemy u Partnera może rozwiązać zgłaszany produkt / usługa. Opisz jakie korzyści Partner może osiągnąć dzięki współpracy z Tobą, przedstaw wizję współpracy z Partnerem i na jakie warunki i zasady współpracy z Partnerem jesteś otwarty


- Oszacuj koszt docelowego produktu/usługi i określ główne kategorie kosztów
- Opisz model przychodowy - w jaki sposób startup zamierza uzyskiwać przychód i jakiej wielkości
- Oszacuj czas niezbędny do osiągnięcia zysku


Wskaż czy zgłaszane rozwiązanie posiada ograniczenia (np. ustawowe, organizacyjne, własnościowe, technologiczne, rynkowe, itp.) oraz ryzyka w rozwoju rozwiązania


Opisz potrzebne wsparcie finansowe i doradcze w trakcie akceleracji


KONTAKT

DGA S.A. Siedziba główna: ul. Towarowa 37 (III piętro) 61-896 Poznań

Phone: 61 859 59 00

Web: DGA. S.A.