DORADCY

DORADCY2019-02-15T13:30:01+00:00

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka (od 2016 – doradcy restrukturyzacyjnego). Swoje kompetencje poszerzał również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995, jest również jej założycielem. Przez 25 lat działalności DGA zrealizował setki projektów doradczych, m.in. w zakresie wytyczania strategii przedsiębiorstw, prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, procesów M&A, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wycen oraz wiele projektów szkoleniowo – doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Dziekanem Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Anna Szymańska

Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju. W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych. Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.

Marek Składowski

Mentor biznesowy

Mentor biznesowy – w obszarze merytorycznym budowanie strategii firmy :

 • budowanie strategii firmy w ujęciu średnio i  długoterminowym-wizja, misja i cele firmy.
 • doskonalenie jakości pracy zespołu, poprawa wewnętrznych relacji i komunikacji.
 • projektowanie  produktu/usługi firmy w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb klientów i rynku.
 • strategie rynkowe i plany sprzedaży dla danych produktów/usług.
 • budowa  założeń systemu sprzedaży.
 • definiowanie niezbędnych  narzędzi i standardów  sprzedażowych.

Michał Krzywiak

Mentor biznesowy

Mentor biznesowy – w obszarze merytorycznym ekspansja i rozwój produktów/ usług z uwzględnieniem rynków zagranicznych:

 • kreowanie wizerunku firmy w kraju i za  granicą w tym marketing w handlu zagranicznym,
 • organizacja misji i stoisk wystawienniczo-promocyjnych
 • prowadzenie rozmów i negocjacji międzynarodowych z kontrahentami zagranicznymi
 • audyt eksportowy – ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości
 • wprowadzanie produktów (towarów lub usług) na rynki zagraniczne.
 • prawa własności przemysłowej dla produktów / usług
 • określanie przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa i produktów na rynkach docelowych

Krzysztof Łuczak

Mentor biznesowy

Mentor biznesowy – w obszarze merytorycznym  doradztwo analityczno –finansowe/inwestycje:

 • pozyskanie finansowania na działalność startupu
 • zarządzanie kosztami
 • optymalizacja sytuacji ekonomicznej firmy
 • projektowanie inwestycji i rozwoju
 • decyzje operacyjne i strategiczne, wpływające na finanse firmy
 • prowadzenie rozmów i negocjacje z inwestorami

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

DGA S.A. Siedziba główna: ul. Towarowa 37 (III piętro) 61-896 Poznań

Phone: 61 859 59 00

Web: DGA. S.A.