Startupy 2

TECHNOLOGIA FOTOWOLTAICZNA

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny rozwój sektora energetyki słonecznej. Panele słoneczne uznaje się za bardzo wydajny sposób pozyskania energii. Jednym z zastosowań energetyki słonecznej są zintegrowane systemy fotowoltaiczne pozwalające na dostosowanie geometrii panela do dowolnej powierzchni.

Firma Aquilla opracowała innowacyjny produkt bazujący na powyższych rozwiązaniach, pozwalający połączyć cechy panela fotowoltaicznego oraz powierzchni szklanej przepuszczającej promienie słoneczne. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie „przezroczystego” panela obniżającego koszty uprawy roślin i produkcję czystej energii, jednocześnie nie zakłócającego wzrostu upraw i ich cyklu wegetacyjnego.

RECYKLING ODPADÓW HUTNICZYCH

Powiększający się problem odpadów pohutniczych, składowanych na tzw. „Lagunach” generuje coraz wyższe koszty operacyjne oraz środowiskowe dla producentów metali.

Rozwiązanie problemu opracowywuje krakowska spółka BioSteel. Polegać będzie ono na przerobieniu istniejącego odpadu, który powstał w wyniku procesu hutniczego. Dzięki przetworzeniu odpadu w procesie pirometalurgicznym uzyskany zostanie pełnowartościowy granulat żelazonośny. Pozwoli to na osiągnięcie korzyści zarówno finansowych jak i ekologicznych, przyczyniając się do zmniejszenia niepotrzebnego odpadu pohutniczego i rekultywacji terenów przyhutniczych.

PREDYKCJA USZKODZEŃ TURBIN WIATROWYCH

Energetyka wiatrowa jest obecnie jedną z najintensywniej rozwijanych gałęzi przemysłu energetycznego na świecie - w latach 2005-2015 moc turbin wiatrowych wzrosła ponad 7-krotnie. Jednocześnie wzrost mocy pojedynczych turbin skutkuje coraz większymi obciążeniami wywieranymi na poszczególne elementy układu konwertującego energię, co prowadzi do awarii i przestojów w produkcji. Dodatkowo współczesne farmy wiatrowe liczące po kilkadziesiąt turbin stanowią duże wyzwanie logistyczne w zakresie ich utrzymania.

Firma ATWind opracowuje narzędzie, którego celem jest wczesne wykrywanie uszkodzeń w zakresie łożysk układu mechanicznego turbiny wiatrowej. Proponowane rozwiązanie będzie pozwalać na wczesne wykrywanie uszkodzeń wszystkich istotnych elementów układu przetwarzania niesienia energii i napędu. Dzięki zaawansowanej diagnostyce trudno dostępnych komponentów mechanicznych projekt pozwoli na znaczącą redukcję kosztów utrzymania układów mechanicznych także w innych gałęziach przemysłu.

MONITORING GEOMETRII KONSTRUKCJI

Rozwijany w IndustryLab projekt - Vitelon pracuje nad zaawansowanymi algorytmami wizualizacji komputerowej, połączonymi z elementami optycznymi w celu uzyskania optymalizacji kosztowych w zakładach produkcyjnych.

Opracowywany produkt pozwala na monitoring konstrukcji stalowych, analizę odkształceń, imprerfekcji. Celem zespołu jest umożliwienie klientom zdalnego dostępu do informacji na temat potencjalnych problemów na linii produkcyjnej a co za tym idzie znacząca poprawa efektywności operacyjnej i wzrost konkurencyjności klientów.

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

Odpowiednie zarządzanie relacjami z klientem jest szczególnie ważne dla rozwoju biznesu. Zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanych strukturach sprzedażowych istnieje potrzeba odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy klientem, handlowcem a przełożonymi.

Nad rozwiązaniem dedykowanym firmom produkcyjnym pracuje zespół NiceIT. Stworzyli system rodzaju CRM, mający na celu wspieranie działów sprzedaży w dużych zakładach, automatyzację przydzielanych zadań, raportowanie oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji.

ANALIZA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Dbać o lepszą efektywność można na wielu płaszczyznach. Często zdarza się, że spadek efektywności pojedynczych stanowisk przekłada się na wyniki całej firmy. W trosce o lepszą wydajność analizowanie pojedynczych obszarów produkcyjnych jest źródłem poprawy efektywności przedsiębiorstwa.

Akcelerowany w IndustryLab zespół Andon Cloud w trosce o lepsze wyniki przedsiębiorstw opracował platformę, która bazuje na eliminowaniu marnotrawstwa. Jej główną cechą jest usprawnienie komunikacji w przedsiębiorstwie oraz dostarczanie raportów i wskaźników potrzebnych do dalszej poprawy wydajności. Ponadto platforma pomaga w efektywnym zarządzaniu przy przestojach i awariach maszyn.

ELEKTROWNIE SZCZYTOWO - POMPOWE

MH Projekt to jeden z akcelerowanych zespołów w I edycji IndustryLab - Akcelerator Innowacji Przemysłowych. Celem projektu jest wykorzystanie podziemnych wyrobisk po-górniczych do generowania energii. Energia będzie wytwarzana w momencie zrzutu wód do dolnych zbiorników poprzez napędzenie turbiny wodnej.

Specyfika projektu pozwala również na magazynowanie energii i zaspokajanie zapotrzebowania na nią w przypadku wystąpienia deficytów mocy.

ANALITYKA ENERGETYCZNA

Grinfy to narzędzie do inteligentnego monitorowania i analizy wykorzystania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii.

Pozwala uzyskać niezbędne informacje zarządcze, ocenić efektywność energetyczną, zidentyfikować możliwe usprawnienia, wykrywać anomalie energetyczne oraz opracować model predykcyjny pozwalający wykrywać potencjalne uszkodzenia.

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Jednym z głównych trendów światowej energetyki jest wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii - w tym fotowoltaiki. Wciąż jednak nie istnieje rozwiązanie pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału tej technologii. Na przeciw temu wyzwaniu wychodzi Wind Grupa ADJ, której misją jest uczynienie tej technologii dostępnej dla szerokiego grona osób.

Projekt rozwijany przez zespół to połączenie koncepcji wytwarzania energii z źródeł odnawialnych z uwzględnieniem najnowszego osiągnięcia badawczego - połączenia panelu fotowoltaicznego ze strukturą betonu.

TECHNOLOGIA ELEKTROENERGETYCZNA

TECHNOLOGIA KOMPOZYTOWA