Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB" jest wdrażany w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

O nas

Industrylab to akcelerator powstały w ramach pilotażowego konkursu Scale UP we współpracy firm DGA S.A. z H. Cegielski-Poznań S.A.

Do projektu zapraszamy startupy z terenu całego kraju, które mają do zaproponowania HCP innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw HCP. W sferze zainteresowań HCP znajdują się m.in.: energetyka, transport, szeroko pojęta inżynieria środowiska, przemysł wydobywczy, ciężki, elektromaszynowy i stoczniowy.
Podczas 6 miesięcznej akceleracji zakwalifikowane do programu zespoły będą pracować nad weryfikacją hipotez biznesowych, finansami oraz dostosowaniem produktu do potrzeb dużych przedsiębiorstw.
Twórcy otrzymują wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne oraz finansowe w wysokości średnio 180 000 zł przeznaczone na rozwój swoich rozwiązań.
Nad całością programu będą czuwać przedstawiciele Akceleratora, eksperci z HCP oraz konsultanci zewnętrzni.

Koordynator akceleracji

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna.

Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej informacji: www.dga.pl

Partner programu

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. to przedsiębiorstwo przemysłowo-produkcyjne.

Założone przez Hipolita Cegielskiego w 1846 w Poznaniu. Obecnie zajmuje się produkcją rozwiązań z zakresu systemów energetycznych, energii odnawialnej, utylizacji odpadów, dmuchaw i konstrukcji stalowych.

Więcej informacji: www.hcp.com.pl

Obszar zainteresowań

W obszarze zainteresowań akceleratora leżą wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju HCP.
A w szczególności projekty z branż:

ENERGETYKA
TRANSPORT
BIOGOSPODARKA
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
POZOSTAŁE WCHODZĄCE W SKŁAD KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Warunki uczestnictwa

STATUS
Posiadanie statusu mikro lub małego przedsiębiorcy
ROZWÓJ
Rozwijanie projektu wpisującego się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
DYSPOZYCYJNOŚĆ
Dyspozycyjność - obecność min. 1 członka zespołu na wydarzeniach akceleracyjnych
PRAWA
Posiadanie wyłącznych praw do zgłoszonego pomysłu biznesowego
WARUNKI
Pełen wykaz warunków uczestnictwa znajdziesz w regulaminie i umowie.

NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI AKCELERATORA


Nabór do drugiej edycji akceleratora Industrylab został zakończony.
Przewidywane zakończenie programu: marzec 2018r.
Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z akcelerowanymi podmiotami w zakładce STARTUPY.

HARMONOGRAM I PRZEBIEG REKRUTACJI

 1. Rozpoczęcie naboru


  Rozpoczęcie naboru - Rozpocznie się 05 czerwca 2017r. Zostanie uruchomiony formularz, niezbędny do składania swoich aplikacji do projektu.

 2. Zakonczenie naboru


  Zakończenie naboru - ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń w 2 edycji akceleratora Industrylab do 7 lipca 2017r.

 3. Ocena formalna


  Ocena formalna - sprawdzenie kryteriów formalnych zgłoszonych projektów, np.stan prawny, zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Czas trwania do 14 lipca 2017r.

 4. Ocena merytoryczna


  Ocena merytoryczna - sprawdzenie zgodności projektu z potrzebami HCP. Analiza rynku, konkurencji, etapu rozwoju projektu, zespołu założycielskiego. Czas trwania do 21 lipcaa 2017r.

 5. Warsztaty Kickoff


  Warsztaty Kickoff - trzydniowy warsztat, który pomoże: -doprecyzować model biznesowy -określić założenia w rozwoju produktu i firmy -przygotować zespół do prezentacji przed komisją. Sierpień 2017 r.

 6. Prezentacja przed komisją


  Prezentacja przed komisją - prezentacja rozwiązania i strategii rozwoju przy współpracy z HCP przed komisją,decyzja o zakwalifikowaniu do programu akceleracji. Sierpień 2017 r.

 7. Podpisanie umowy


  Podpisanie umowy - formalne przyjęcie zespołu do programu akceleracji, przekazanie pierwszej transzy finansowania.

 8. Start akceleracji


  W ramach projektu odbędą się dwie rundy programu akceleracyjnego, każda poprzedzona oddzielnym naborem.


O akceleracji

Celem programu akceleracyjnego jest stworzenie produktu usprawniającego pracę dużego przedsiębiorstwa lub mogącego być produkowanym i dystrybuowanym we współpracy z dużym przedsiębiorstwem. Praca zespołów w trakcie akceleracji będzie podzielona na sprinty (krótkie, powtarzalne cykle), podczas których będą realizowane kolejne kroki w rozwoju produktu i modelu biznesowego.

I runda akceleracji: kwiecień 2017 - wrzesień 2017

II runda akceleracji: październik 2017 - marzec 2018

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY
- Park maszynowy HCP S.A.
- Wiedza i doświadczenie pracowników HCP S.A.
- Przestrzeń do pracy na terenie zakładu HCP S.A. oraz w 2 centrach biznesowych
ROZWÓJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
- Warsztaty z pracy w zespole z przedstawicielem HCP oraz metodyki pracy scrum
- Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń biznesowych z klientem
- Warsztaty z prezentacji biznesowych oraz przygotowanie do przedstawienia pomysłu inwestorom
- Szkolenia biznesowe z zakresu finansów i analizy opłacalności
KONSULTACJE, EKSPERTYZY I MENTORING
- Regularne konsultacje z opiekunami startupów w ramach realizowanych sprintów
- Możliwość korzystania z biznesowych usług eksperckich świadczonych przez konsultantów zewnętrznych
- Możliwość korzystania z mentoringu wewnętrznego (eksperta HCP) lub mentoringu zewnętrznego
PROMOCJA I DOFINANSOWANIE
- Średnio 180 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozwój projektu
- Prezentacje zespołów przed zarządem i kontrahentami HCP
- Udział w Final Demoday - prezentacji przed inwestorami, mediami, potencjalnymi kontrahentami

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z formularza lub kontakt bezpośredni.

INDUSTRY LAB

e-mail: biuro@industrylab.pl

tel: +48 61 859 59 00


Facebook: https://www.facebook.com/industryIab


DGA S.A.
Siedziba główna:
ul. Towarowa 37 (III piętro)
61-896 Poznań

tel. 61 859 59 00

e-mail: dgasa@dga.pl